Karlovac
  • KAbina u ožujku

    U mjesecu ožujku nastavlja se popularna KAbina na Maloj sceni Hrvatskog doma. Svakog ponedjeljka u 20 sati.

Jeste li znali? Najljepša europska cesta
Lujzijana od Rijeke do Karlovca, građena od 1803. do 1811. godine, bila je najbolja cesta Habsburške monarhije i jedna od tada najljepših u Europi. Duga 140 kilometara i uz vršnu kotu Ravno Podolje (928 m n/m). Najzaslužniji za "umjetničko djelo" je inženjer Filip Vukasović. Skraćena je, a kameno popločenje presvučeno asfaltom, od 1954. do 1957. godine.

Pratite nas...