Karlovac
  • Rezultati projekta VOTTS

    Knjiga "From Vocational Training to Success" nastala je kao jedan od rezultata projekta VOTTS. Dostupna je ovdje za download!

  • PickUp Music Festival

    U organizaciji udruge mladih kreativaca Izvan fokusa i ove godine održat će se glazbeni PickUp Music festival.

Jeste li znali? Jedinstveni grad na četiri rijeke
Karlovac je poznat kao grad parkova, grad - zvijezda, grad piva ... No, to je i grad u kojem se prirodni i kulturni krajolik prožimaju na u svijetu jedinstven način, na stjecištu četiriju rijeka. Razlog za smještaj Karlovca, povijesnog grada-zvijezde, u sutok Kupe i Korane bio je vojno-strateški. Prostorno se šireći, grad je s vremenom obuhvatio tijek još dvije rijeke, Mrežnice i Dobre. Najveća je Kupa, koja protiče kroz samo središte grada i u koju se slijevaju Dobra kod Mahična i nizvodno Korana kod Mekušja. Mrežnica pak utiče u Koranu u gradskoj četvrti Turanj.

Pratite nas...