Paviljon je, kao i pred sto godina, dio duše grada, nezaobilazna točka zaustavljanja Karlovčana i turističkih posjetitelja.

Paviljon je, kao i pred sto godina, dio duše grada, nezaobilazna točka zaustavljanja Karlovčana i turističkih posjetitelja, okupljalište svih koji Karlovac smatraju Gradom (s velikim G), najmanji multikulturalni centar na svijetu i točka dobrih vibracija i pozitivne energije grada.