* * *
Sobe: 
2/2***, 2/3***
Adresa: 
Tušilović 23
Telefon: 
00385(0)47/718 239