* * *
Sobe: 
1/1***, 1/2***
Adresa: 
Tušilović 37a
Telefon: 
00385(0)47/718 031