U zbirci se nalazi više stotina tradicijskih predmeta, oruđa, tekstilnog rukotvorstva i ostalih pomagala gospodarskog života s kraja 19. i početka 20. stoljeća.

ETNO KUĆA – ZAVIČAJNA ZBIRKA NASELJA VUČJAK

Članovi KUD-a „Sv. Ana – Vučjak“ osim što se bave njegovanjem pjesama, plesova i običaja, vođeni motom: „Naše starine su naše najveće blago nama dano u naslijeđe, ne da ga rasipamo i bacamo, već da ga čuvamo i njime se ponosimo!“ prikupili su više stotina tradicijskih predmeta, oruđa, tekstilnog rukotvorstva i ostalih pomagala gospodarskog života Vučjaka s kraja 19. i početka 20. stoljeća.

Na taj način oformili su zbirku u kojoj se nalaze različiti oblici keramičkih i drvenih posuda, alati za obradbu drva, oruđa za obradbu zemlje, tkalački stan sa priborom i pomagalima za izradu tekstila, škrinje različitih veličina i namjena, kosljin, ladica, postelje, zivke, stol, klupe, košare, te vrijedni oblici tekstilnog rukotvorstva kao što su nošnje, posteljno rublje i ručnici.

Svaki od predmeta ima etnografsku i edukativnu vrijednost, a kao cjelina čine fundus koji prezentira način života, odijevanja, privređivanja i umijeća žitelja naselja Vučjak.

Adresa: 
Zagrad bb, 47000 Karlovac
Telefon: 
00385(0)47/649-104
Mobitel: 
00385(0)91/522-4128