Hrvatski pjesnik i političar rođen 18. srpnja 1814. u Novom Vinodolskom. Srednju školu pohađa u Rijeci, Zagrebu i Szombathelyu, dok u Zagrebu studira pravo.

Hrvatski pjesnik i političar rođen 18. srpnja 1814. u Novom Vinodolskom. Srednju školu pohađa u Rijeci, Zagrebu i Szombathelyu, dok u Zagrebu studira pravo. Nakon studija radi kao nastavnik u gimnaziji u Zagrebu, a iza toga kao odvjetnik u Karlovcu. Pjesme je počeo pisati još kao srednjoškolac u Rijeci. Od 1835. do 1841. bio je suradnik Gajeve Danice. Godine 1846. objavljuje svoje najveće i najznačajnije djelo, ep Smrt Smail-age Čengića.
Do 1849. godine Mažuranić je naistaknutiji vođa tzv. karlovačke grupe Ilirskog pokreta i upravo za vrijeme boravka u Karlovcu postiže vrhunac svog književnog stvaranja. Prvo javno čitanje Mažuranićeva epa bilo je baš u Karlovcu 1847. godine. Od 1871. do 1880. godine obnaša bansku dužnost, nakon čega napušta svaku političku aktivnost i živi povučeno, baveći se matematikom i astronomijom.