Izgrađeni darovnicom Katarine Frankopan 1404. godine. Istraživanja su otkrila najranije gotičke faze crkve i samostana od kojih su višestranično svetište i sakristija najočuvaniji dijelovi.

Izgrađeni darovnicom Katarine Frankopan 1404. godine. Istraživanja su otkrila najranije gotičke faze crkve i samostana od kojih su višestranično svetište i sakristija najočuvaniji dijelovi. Na 600-tu godišnjicu Pavlinskog samostana posvećen je obnovljeni drveni oltar, te novi oltar isklesan u kamenu s pavlinskim grbom i dijelovima ornamenata iz crkve. Tu se svake godine održava veliko proštenje 15. kolovoza na blagdan Velike gospe, te dva manja proštenja 20. svibnja na blagdan Spasova (od 2004.g.) i 07. rujna na blagdan Male gospe.