*
Sobe: 
1/2*, 1/3*
Adresa: 
Turanj 4, Karlovac
Telefon: 
00385(0)47/641-360