DAN GRADA KARLOVCA 2018. - prijavite svoj program do 1. ožujka 2018.!

DAN GRADA KARLOVCA 2018.
23. 6. - 13. 7. 2018.
  
Grad Karlovac raspisao je POZIV za iskazivanje interesa za predlaganje programa proslave rođendana grada Karlovca 2018. godine putem obrasca za prijavu.
Molimo popunjeni Obrazac vratite najkasnije do četvrtka 1. 3. 2018. godine na e-adresu: irena.segavic@karlovac.hr
Povjerenstvo će izvršiti odabir programa koji se najbolje uklapaju u ovogodišnju proslavu.

Obrazac za prijavu preuzmite na slijdećem linku - OBRAZAC