U cilju poticanja razvoja turističke ponude grada Karlovca te potpore zainteresiranim subjektima u organizaciji manifestacija/događanja koja nadopunjuju turističku ponudu, Turistička zajednica grada Karlovca će i sljedeće godine pružiti financijsku potporu za sufinanciranje manifestacija. Rok za podnošenje ponuda je 22.10.2018. godine.

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga manifestacija za sufinanciranje u 2019. godini

Turistička zajednica grada Karlovca prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) dužna je do kraja tekuće godine donijeti Godišnji program rada i financijski plan za narednu godinu.

Poziv za kandidiranje manifestacija/događanja prilika je za usklađeno stvaranje dodane vrijednosti karlovačkog turističkog proizvoda, a time i razvoja grada Karlovca. U cilju poticanja razvoja turističke ponude grada Karlovca te potpore zainteresiranim subjektima u organizaciji manifestacija/događanja koja nadopunjuju turističku ponudu,

Turistička zajednica grada Karlovca će i sljedeće godine pružiti financijsku potporu za sufinanciranje:

1) Kulturnih i umjetničkih manifestacija

2) Zabavnih manifestacija

3) Sportskih manifestacija

4) Gastro manifestacija

5) i ostalih

Kandidirati se mogu pravne i fizičke osobe (organizatori manifestacija): udruge, zadruge, turističke agencije, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, javne ustanove, sportski klubovi i županijski sportski savezi,  trgovačka društva i obrti.
Ukoliko manifestacija ima više suorganizatora, istu manifestaciju može kandidirati samo jedan suorganizator.

Ukupni fond Javnog poziva iznosi 50.000 kuna.

Programi koji budu prihvaćeni u cilju planiranja aktivnosti Turističke zajednice grada Karlovca u 2019. godini biti će financirani isključivo u prihvaćenom obliku što će biti definirano u ugovoru, a podmirivat će se isključivo direktno troškovi programa.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje:
 javni_poziv_za_dostavu_prijedloga_programa_za_sufinanciranje_u_2019._godini.pdf

Obrazac preuzmite ovdje:
prijedlog_programa_za_sufinanciranje_2019.pdf
prijedlog_programa_za_sufinanciranje_2019.doc
 

Dodatne informacije možete zatražiti pisanim putem na info@visitkarlovac.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.