Grb grada Karlovca izdvojen s povelje cara Josipa II.

Grb grada Karlovca izdvojili smo s povelje cara Josipa II kojom je 1781. godine dotadašnji vojni komunitet izdvojen iz krajiškog teritorija i uzdignut u status slobodnog kraljevskog grada. U to vrijeme to je značilo da su bili pod posebnom zaštitom vladara, te su sami imali pravo izbora gradskih vijećnika i gradonačelnika.

U desnom gornjem kutu grba su ukrižena sidra. Ona simboliziraju lađarstvo na Kupi jer je u prošlosti rijeka Kupa bila plovna, a Karlovac zahvaljujući njenoj plovnosti veliko trgovačko središte. U lijevom gornjem kutu je povijesni hrvatski grb sa crvenim i bijelim poljima. Na donjoj polovici grba vidi se bedemima opasan grad, ispred kojeg se nalaze dvije rijeke. To je crtež Karlovca koji je u vrijeme dodjeljivanja grba bio tvrđava, te rijeke Korana i Kupa kojima su se punili i praznili šančevi. Iznad grada lijevo se nalazi zlatno sunce, a desno srebrni mjesec s ljudskim likom.U središtu grba je mali štit na kojem je početno slovo imena austrijskog vladara Josipa II. (J II) koji mu je dao povelju. Nad grbom je zlatna kraljevska kruna, a sa lijeve i desne strane su sirene koje jednom rukom drže grb, a drugom svoje zlatne pramenove.

Sve to nalazi se u kružnici na čijim rubovima je ispisano:"SIGILL.LIBER.ET REG. CIVITATIS CAROLOSTADIEN."