Ukratko o gradu parkova i zelenila

Rođendan grada: 13.srpanj 1579.

Zaštitnik grada: Sv. Josip

Stanovništvo: cca. 60.000

Površina gradskog područja: 402 km2

Geografski smještaj: 45°29'34''N/15°33'31''E

Nadmorska visina (centar grada/Stari grad Dubovac): 112 m/177m

Temperatura rijeke Korane u srpnju i kolovozu: 23,8°C

Prosječna temperatura zraka: siječanj 2,3°C/srpanj 23,5°C

Broj i duljina ulica: 420/433 km

Broj i površina trgova: 10/40.000 m2

Broj i površina parkova: 7/99.000 m2

Dužina drvoreda: 19 km

Rijeke: Kupa, Korana, Mrežnica, Dobra