Kafić Fran, skriven od pogleda u zakutku Zvijezde, nastavak je povijesne tradicije najveselije ulice u gradu.

Današnja Haulikova ulica poznata je kroz povijest po pivovari Baumueller, gostionama, hotelima, malim obrtima i umjetnicima kojima je ovaj dio grada oduvijek bio inspiracija. Kafić Fran, skriven od pogleda u zakutku Zvijezde, nastavak je povijesne tradicije najveselije ulice u gradu. Kao i nekad, to je prva ulica s kojom se susretnu putnici namjernici s juga, a da nisu ni svjesni da su upravo prešli stare gradske zidine.